Het bureau

Paradigma Shift is een inspirerend organisatie adviesbureau met de focus op strategie, innovatie en verandervraagstukken. Transformationeel denken in business waarde innovatie!

In het huidige tijdsgewricht ontwikkelt uw organisatie zich dankzij, of juist ondanks, de dynamische krachten van buiten. Een goede gezondheid van de organisatie vertaalt zich in tevredenheid van medewerkers, klanten, clienten, gebruikers en andere stakeholders. En in de kracht die uw organisatie bezit om in de toekomst duurzaam en onderscheidend waarde te bieden.

Wij helpen u de organisatie te ontwikkelen, te veranderen waar nodig, in symbiose met haar omgeving en haar gewenste toekomst perspectief.

Bij onze activiteiten draait alles om het (her-)inrichten van uw organisatie naar het optimaal creëren van klantwaarde. Klantwaarde die gebaseerd is op de unieke, eigen competenties, krachten en perspectieven van een organisatie.

Hoe helpen wij u?

1. Wij zien samen met u in welke business u zit en welke business u in handen heeft, wij geven inzicht in de huidige situatie. U krijgt daarmee inzicht en beseft de kernwaarden van de huidige organisatie en business

2. Wij stellen vast wat dit betekent, wij tonen de opportuniteiten en belemmeringen die besloten zitten in de huidige situatie. U krijgt daarmee perspectief op huidige en toekomstige waardecreatie en zicht op de daartoe noodzakelijke aanpassingen en organisatorische competenties.

3. Wij ontwerpen de bijbehorende strategie waarmee die potentie benut kan worden en de competenties ontwikkeld kunnen worden. U krijgt daarmee een ontwikkel-route aangereikt waarmee de toekomstige waarde gerealiseerd kan worden en waarmee de organisatie en haar medewerkers zich opnieuw opricht(en).

4. Wij werken de kansen om naar nieuwe producten of diensten en wij zetten de medewerkers en teams op een actieve en effectieve wijze neer. Onze klant krijgt concrete resultaten die hun waarde tonen.

Tools die wij daarbij gebruiken zijn gebaseerd op het gedachtengoed van het 

reframework

Onze medewerkers

In Paradigma Shift zijn Roald Vandepoel en Mario van der Linden werkzaam. Daarnaast schakelen wij diverse experts voor specifieke onderdelen van onze trajecten in.

Roald Vandepoel

Mario van der Linden

Roald Vandepoel is strategisch business coach, adviseur en docent. Hij is betrokken bij diverse Roadmaps, grote, innovatieve product- en dienst ontwikkeltrajecten. Hij adviseert directies bij het praktisch realiseren van hun toekomstgerichte innovaties.

Vandepoel studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het helder inzichtelijk maken van business vraagstukken om daarbij kansrijke innovaties te ontdekken en realiseren, gebaseerd op onderliggende overtuigingen vanuit een onderneming en gekoppeld aan de ambities van een organisatie binnen het speelveld waarin zij zich bevindt. Het herontdekken en herdefinieren van de mogelijke strategische innovatierichtingen die zich daarin bevinden. Een betrokken facilitator met jarenlange ervaring en kennis van zaken, die onafhankelijk helpt bij het in kaart brengen en vervolgens realiseren van echte business innovaties.


Mario van der Linden is als ontwikkelaar en coach betrokken geweest bij vele grote en kleine research en product ontwikkelings trajecten. Daarnaast is hij initiator en intermediair bij ontwikkelingstrajecten tussen MKB bedrijven en instituten als TNO.

Van der Linden studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij ook is gepromoveerd. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het realiseren van innovatieve producten en diensten. Hij is daarbij graag meewerkend voorman en coach voor de ontwikkelende teams. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor de strategen in het oplijnen van business innovaties en te ontwikkelen producten of diensten.

Onze klanten

Onze klanten herkennen en waarderen onze integere en “hands-on” wijze van ondersteunen.

Met onze energie, aanpak en brede blik kunnen wij anderen helpen nieuwe inzichten te krijgen die hen helpen om anders naar de wereld om zich te kijken. Zie hieronder een overzicht van onze klanten.

– 2BA hebben wij ondersteund met het schrijven van het strategische plan 2020
– Centric hebben wij geholpen bij het praktische uitwerken van strategische cases in de laatete module van het Management Development Programma
– Brakel Atmos hebben wij ondersteund bij het opstellen van de strategische Product Ontwikkeling Roadmap voor de toekomst
– Voor het ROC Twente hebben wij de Module over Innovatie verzorgd binnen het Management Leiderschap Programma
– Voor AOG School of Management verzorgen wij het (kern-)docentschap voor leergang Business Development en Innovatie
– Voor Delft Patents verzorgen wij het SBIR programma en “Technologie zoekt Ondernemer” programma
– Voor CRH hebben wij het Business Accelerator Programma verzorgd
– Samen met de Wagner Group verzorgen wij diverse incompany en business coaching trajecten
klanten

Innovatie Programma’s

Paradigma Shift zet haar kennis onder andere in om In-Company trajecten te ontwikkelen gebaseerd op het Reframework.

Paradigma Shift heeft voor CRH Europe, Delft Patents / TNO en de AOG de volgende programma’s ontwikkeld:

– Voor CRH is het Business Accelerator programma ontwikkeld om een transformatie in denken te creeren. Door middels van een integrale aanpak waarbij kennis, inzicht, facilitatie en resultaten creeren de kernbegrippen waren.
– Voor Delft Patents / TNO is sinds 2010 de hands-on invulling van zowel het Small Business Innovation Research programma verzorgd. Momenteel wordt de nieuwe Valorisatietool “Technologie Zoekt Ondernemer” uitgevoerd
– Voor AOG wordt het Kerndocentschap voor de leergang “Business Development en Innovatie” verzorgd, alsmede gastdocentschappen in andere leergangen

Reframework

REFRAMEWORK is het gedachtengoed achter de methode die wij gebruiken bij onze coaching & consultancy trajecten. Het Reframework geeft een ordening, een gestructreerde weergave van de vele weerbarstige aspecten die horen bij vernieuwen. Een holistisch beeld van alle noodzakelijke aspecten om te komen tot vernieuwing van business waarde. De onderlinge relaties en verbanden van de verschillende aspecten worden daarmee in één overzicht helder weergegeven.

zie voor meer informatie reframework

Contact

Paradigma Shift BV / Reeverdijk 6 / 7211 LW / Eefde
TEL: 06-53315718
E-Mail: vandepoel@paradigmashift.nl